0468/51.48.55

DISASTER PLAN

Een RISICO ANALYSE van je bedrijf kan mogelijk aan het licht brengen dat computersystemen, netwerken, data en beveiliging onvoldoende zijn om de continuïteit van je bedrijf te verzekeren in geval van een groot incident.
Incidenten zoals een stroompanne, Malware, Virus, Hacking, … zijn in staat de werking van je bedrijf volledig stil te leggen. Na zo’n gebeurtenis is het uiteraard de bedoeling je dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk opnieuw op te starten. Helaas is dat niet zo eenvoudig zonder een DISASTER PLAN.
Zo’n een DISASTER PLAN omvat heel wat activiteiten die er moeten voor zorgen dat terugschakelen mogelijk is met zo weinig mogelijk verlies van data.
Het verlies van data zoals boekhoudgegevens, E-mails, offertes en andere werkdocumenten zijn zeer kwetsbaar voor een bedrijf en zou een hoge onderschatte kostprijs betekenen.
Wij bieden de klant de mogelijkheid een DISASTER PLAN uit te werken om de schade in geval van zo’n gebeurtenis zo veel mogelijk te beperken en zo snel als mogelijk de activiteiten te garanderen naar de klanten toe.
100% bescherming kan niemand garanderen, wel streven naar een zo hoog mogelijke bescherming. Afhankelijk hoeveel budget de klant wil besteden aan zo’n plan zal mede bepalend zijn voor een zo hoog mogelijke beschermingsgraad.